Adults VSL

Vietnamese as a Second Language

Đàm Thoại Việt Ngữ

A Program by Truc Viet Organization

Introduction

Basic conversational and grammar lessons for every day usage at home or around town. The class is designed for beginners, ages 16 and above, with no exposure or with minimal knowledge of the language. The focus will be on speaking and listening. Reading and writing will also be covered. Classes are taught by native speakers of Vietnamese.

2019-2020 Session

 • September 7, 2019 to April 25, 2020.
 • Saturdays 10:00am - 12:00pm.
 • At Asian American Resource Center (AARC), 8401 Cameron Rd., Austin, Texas.
 • Tuition: $160 - including a book and accompanying CD, in addition to handouts.

To Register

For More Information

VSL Beneficiaries

 • Young adults communicating with parents, grandparents, and relatives.
 • Community members communicating with Vietnamese-speaking spouses or friends.
 • Community members interested in Vietnamese language and culture.
 • Businesses and government agencies communicating with local Vietnamese American community.
 •  Vietnamese Americans maintaining language, customs, and traditions.

 

The  program is run by volunteers,

with financial support from VACAT (www.vacat.org), Aetna (www.aetna.com), and WellCare (www.wellcare.com/Texas)

 

 

Đàm Thoại Việt Ngữ

Vietnamese As A Second Language

A Program by Truc Viet Organization

Giới Thiệu

Những bài học đàm thoại và văn phạm tiếng Việt căn bản để dùng trong nhà hoặc ngoài phố. Lớp học thích hợp cho học viên 16 tuổi trở lên, chưa biết hoặc biết rất ít tiếng Việt. Chú trọng cách nói và nghe. Học viên cũng được dạy sơ qua về kỹ năng đọc và viết. Lớp học được dạy bởi người Việt bản xứ.

Niên Khoá 2019-2020

 • Ngày 7 Tháng 9, 2019 đến ngày 25 Tháng 4, 2020.
 • Mỗi tuần vào Thứ Bảy 10:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa.
 • Tại Trung Tâm Nguồn Lực Người Mỹ Gốc Á (Asian American Resource Center), 8401 Cameron Rd, Austin, Texas.
 • Học phí: $120 – bao gồm vật liệu làm đồ thủ công.

Ghi Danh

 • Ghi danh trực tuyến tại: https://tinyurl.com/y2mwkrms
 • Số học viên giới hạn – Xin vui lòng ghi danh sớm để giữ chỗ.
 • Hạn chót ghi danh: 31 Tháng 8, 2019.

Chi Tiết Xin liên lạc

Đối Tượng Phục Vụ của VSL

 • Thanh thiếu niên đàm thoại với cha mẹ, ông bà, và bà con
 • Thành viên cộng đồng giao tiếp với người hôn phối hoặc bạn bè nói tiếng Việt
 • Thành viên cộng đồng muốn tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam
 • Cơ sở kinh doanh và cơ quan chính quyền giao tiếp với cộng đồng Mỹ gốc Việt địa phương
 • Người Mỹ gốc Việt bảo tồn ngôn ngữ, phong tục và tập quán

 

Chương Trình được thực hiện bởi tình nguyện viên,

với sự hỗ trợ tài chánh của  VACAT (www.vacat.org), Aetna (www.aetna.com), và WellCare (www.wellcare.com/Texas)

 

Print Print | Sitemap
© Truc Viet