WHAT IS US CENSUS 2020?

The US Census Bureau website (https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/2020-census/about.html) wrote:

As mandated by the U.S. Constitution, our nation gets just one chance each decade to count its population. The U.S. census counts every resident in the United States. It is mandated by Article I, Section 2 of the Constitution and takes place every 10 years. The data collected by the census determine the number of seats each state has in the U.S. House of Representatives (a process called apportionment) and is also used to distribute billions in federal funds to local communities.

The next census in 2020 will require counting an increasingly diverse and growing population of around 330 million people in more than 140 million housing units. To get an accurate count, the Census Bureau must build an accurate address list of every housing unit, maximize self-response to the census, and efficiently follow up with those who do not respond.

Click here to respond online.

Click on the tabs below for more details.

 

THỐNG KÊ DÂN SỐ HOA KỲ LÀ GÌ?

Mười năm một lần, Hiến Pháp Hoa Kỳ yêu cầu phải thống kê toàn bộ các cư dân.

 

Kết quả được dùng để phân chia số ghế khu vực quốc hội, đại cử tri đoàn, và ngân quỹ cho các chương trình chính phủ.

 

Cuộc điều tra dân số được thực hành bởi Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Cuộc điều tra đầu tiên diễn ra vào năm 1790; từ đó đến nay đã có 21 cuộc điều tra dân số.

 

Các con số trong cuộc điều tra dân số được dựa theo số người hiện đang thường trú tại Hoa Kỳ. Ngoài công dân Mỹ, thường trú nhân không phải công dân, du khách dài hạn và ngay cả các di dân bất hợp pháp đều được tính.

 

Số dữ liệu điều tra dân số chính xác rất cần thiết đối với việc phân bổ ngân quỹ của liên bang cho mỗi tiểu bang và các địa phương.

 

Cuộc điều tra kế tiếp sẽ tiến hành vào ngày 1 tháng 4 năm 2020.

 

Hãy nhấn vào đây để trả lời thống kê bằng tiếng Việt  trên mạng.

 

Để biết thêm chi tiết, hãy nhấn vào các tiết mục dưới đây.

 

 

Print Print | Sitemap
© Truc Viet