Kids VSL

Chương Trình Việt Ngữ Thiếu Nhi

Giới Thiệu

Những bài học Việt Ngữ căn bản dành cho thiếu nhi 6 đến 10 tuổi, chưa biết hoặc biết rất ít tiếng Việt. Chương trình học sẽ đem lại niềm vui thú cho các em qua âm nhạc, đọc truyện, làm thủ công. Luyện tập các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết song song với việc trau giồi ngữ vựng và văn phạm căn bản của tiếng Việt. Lớp học được dạy bởi người Việt bản xứ.

Niên Khoá 2019-2020

 • Ngày 7 Tháng 9, 2019 đến ngày 25 Tháng 4, 2020.
 • Mỗi tuần vào Thứ Bảy 10:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa.
 • Tại Trung Tâm Nguồn Lực Người Mỹ Gốc Á (Asian American Resource Center), 8401 Cameron Rd, Austin, Texas.
 • Học phí: $120 – bao gồm vật liệu làm đồ thủ công.

Ghi Danh

 • Ghi danh trực tuyến tại: https://tinyurl.com/y4ly8g7w
 • Số học viên giới hạn – Xin vui lòng ghi danh sớm để giữ chỗ.
 • Hạn chót ghi danh: 31 Tháng 8, 2019.

Chi Tiết Xin liên lạc

 

Chương Trình được thực hiện bởi tình nguyện viên,

với sự hỗ trợ tài chánh của  VACAT (www.vacat.org), Aetna (www.aetna.com), và WellCare (www.wellcare.com/Texas)

 

 

Kid Vietnamese as a Second Language

 

Introduction

Basic Vietnamese lessons for children. Designed for children ages 6 to 10, with no exposure or with minimal knowledge of the language, the program aims to utilize music, story time, and arts & crafts to help students learn and develop their speaking, listening, reading and writing skills. Students will learn basic vocabulary and grammar through these activity-based lessons. Taught by native speakers of Vietnamese.

2019-2020 Session

 • September 7, 2019 to April 25, 2020.
 • Saturdays 10:00am - 12:00pm.
 • At Asian American Resource Center (AARC), 8401 Cameron Rd., Austin, Texas.
 • Tuition: $120 – including arts & crafts materials.

To Register

For More Information

VSL Beneficiaries

 • Young adults communicating with parents, grandparents, and relatives.
 • Community members communicating with Vietnamese-speaking spouses or friends.
 • Community members interested in Vietnamese language and culture.
 • Businesses and government agencies communicating with local Vietnamese American community.
 •  Vietnamese Americans maintaining language, customs, and traditions.

 

The  program is run by volunteers,

with financial support from VACAT (www.vacat.org), Aetna (www.aetna.com), and WellCare (www.wellcare.com/Texas)

 

 

Print Print | Sitemap
© Truc Viet