Chương Trình Việt Ngữ Thiếu Nhi

Khoá 2019

 

 

Trúc Việt xin thông báo về Lớp Việt Ngữ căn bản dành cho thiếu nhi. Chương trình học sẽ đem lại niềm vui thú cho các em qua âm nhạc, đọc truyện, làm thủ công, luyện tập các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết song song với việc trau giồi ngữ vựng và văn phạm căn bản của tiếng Việt.

 • Khóa Học từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 9 tháng 6 năm 2019
 • Dành cho thiếu nhi từ 6 tuổi đến 10 tuổi, chưa biết hoặc biết ít tiếng Việt
 • Địa điểm: Hội Cao Niên Austin, 8222 Jamestown Dr., #C131, Austin, TX 78758
 • Giờ giấc: Chủ Nhật 10g30 sáng – 12g30 trưa
 • Học phí: $60
 • Lớp học được hướng dẫn bởi thiện nguyện viên người Việt bản xứ

Ghi Danh

 • Trực tuyến tại: https://goo.gl/VjP7Xi
 • Số học viên giới hạn – Vui lòng ghi danh sớm
 • Hạn chót ghi danh: 24 tháng 3, 2019

Muốn Biết Thêm Chi Tiết

 

Chương Trình VSL được thực hiện bởi tình nguyện viên, với sự tài trợ một phần của VACAT

 

 

 Kids' Vietnamese as a Second Language

2019 Session

 

 

Truc Viet is excited to introduce a basic Vietnamese as a Second Language (VSL) class for children. The program aims to utilize music, story time, and arts & crafts to help students learn and develop their Vietnamese speaking, listening, reading and writing skills. Students will learn basic vocabulary and grammar through these activity-based lessons.

 • 2019 Session from March 31 to June 9, 2019
 • Designed for children ages 6 to 10, with no exposure or with minimal knowledge of the language
 • Location: Vietnamese Austin Senior Center, 8222 Jamestown Dr., #C131, Austin, TX 78758
 • Time: Sundays 10:30am - 12:30pm
 • Tuition: $60
 • Classes are taught by native speakers of Vietnamese

To Register

 

 • Online athttps://goo.gl/VjP7Xi
 • Space is limited – Please register early
 • Registration deadline: March 24, 2019

 

For More Information

 

 

 

The VSL program is made possible by volunteers and supported in part by VACAT

 

PAST PROGRAMS:

 

Kids Summer 2018 VSL Program

Library Day

Ngày Thư Viện

Austin Central Library
710 W Cesar Chavez St.

Austin, TX 78701

1 PM - 4 PM

Map

Garden Day

Ngày Công Viên

ZilkerBotanical Garden
2220 Barton Springs Rd

Austin, TX 78746

10 AM - 1 PM

Map

Zoo Day

Ngày Sở Thú

Austin Zoo
10808 Rawhide Trail

Austin, TX 78736

10 AM - 1PM

Map

 

Scavenger Hunt

Trò Chơi Lớn

Neighborhood Park –TBD
Công Viên Khu Vực – Sẽ định sau

10 AM - 1 PM

 

Movie Day

Ngày Xem Phim

Pflugerville Public Library
1008 W. PflugerSt.

Pflugerville, Texas 78660

1:30 PM - 4:30 PM

Map

Picnic Day

Ngày Tụ  Hội

ZilkerPark
2100 Barton Springs Rd

Austin, TX 78704

10 AM - 1 PM

Map

Print Print | Sitemap
© Truc Viet