Kids VSL

Chương Trình Việt Ngữ Thiếu Nhi

 

Trúc Việt xin thông báo về Lớp Việt Ngữ căn bản dành cho thiếu nhi. Chương trình học sẽ đem lại niềm vui thú cho các em qua âm nhạc, đọc truyện, làm thủ công, luyện tập các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết song song với việc trau giồi ngữ vựng và văn phạm căn bản của tiếng Việt.

  • Dành cho thiếu nhi từ 6 tuổi đến 10 tuổi, chưa biết hoặc biết ít tiếng Việt
  • Giờ giấc: Thứ Bảy 10g sáng – 12g trưa
  • Lớp học được hướng dẫn bởi thiện nguyện viên người Việt bản xứ

Ghi Danh

Muốn Biết Thêm Chi Tiết

 

Chương Trình VSL được thực hiện bởi tình nguyện viên, với sự tài trợ một phần của VACAT

 

 Kids' Vietnamese as a Second Language

 

Truc Viet is excited to introduce a basic Vietnamese as a Second Language (VSL) class for children. The program aims to utilize music, story time, and arts & crafts to help students learn and develop their Vietnamese speaking, listening, reading and writing skills. Students will learn basic vocabulary and grammar through these activity-based lessons.

  • Designed for children ages 6 to 10, with no exposure or with minimal knowledge of the language
  • Time: Saturdays 10am - 12pm
  • Classes are taught by native speakers of Vietnamese

To Register

  • Academic year 2019-2020 starts in the Fall.
  • Registration will be open soon. Please sign up for our electronic newsletter to receive a notification when registration is open.
  • Space is limited. So please register early.

 

For More Information

 

 

The VSL program is made possible by volunteers and supported in part by VACAT

 

Print Print | Sitemap
© Truc Viet