Citizenship Coaching

Citizenship Coaching

Luyện Thi Quốc Tịch

 

Giới Thiệu

Lớp luyện thi quốc tịch Hoa Kỳ. Chương trình giảng dạy gồm 100 câu hỏi đáp cho kỳ thi vào quốc tịch. Dành cho mọi lứa tuổi.

 

Khoá Học Mùa Hè 2022

31 tháng 7, 2022 đến 29 tháng 8, 2022.
Mỗi tuần vào Chủ Nhật và Thứ Hai 6:30 tối- 8:30 tối.
Địa Điểm:  Sun Academy Chinatown Center - 10901 N. Lamar Blvd, Suite C303, Austin, TX 78753.
 
Học Phí
Miễn phí đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam.

 

Ghi Danh

Trực tuyến tại: https://forms.gle/uZRaHjtQ8CzivVN86

Hoặc qua điện thoại tại số: (512) 694-8765

Lớp học này giới hạn 25 học viên – Xin vui lòng ghi danh sớm để giữ chỗ. 

Hạn chót ghi danh: 27 tháng 7, 2022

 

 

Print | Sitemap
© 2023 Truc Viet - Truc Viet is a 501(c)(3) non-profit organization. Gifts are deductible to the full extent allowable under IRS regulations.