Digital Literacy Workshop | Lớp Tập Huấn Kỹ Năng Kỹ Thuật Số

 

Kính mời quý vị tham gia Hội Thảo Tập Huấn Kỹ Năng Kỹ Thuật Số miễn phí của Trúc Việt. Lớp được thiết kế để cung cấp giáo dục cơ bản về năng lực kỹ thuật số và trang bị cho người lớn những công cụ và kỹ năng cần thiết để trở nên quen thuộc hơn với công nghệ.


Địa Điểm: Trung Tâm Nguồn Lực Mỹ Gốc Á – Asian American Resource Center - 8401 Cameron Rd, Austin, TX 78754


Thời Gian: Ngày 13 tháng 7 năm 2024 hoặc ngày 10 tháng 8 năm 2024, từ 10:30 sáng đến 1:30 chiều (Có hai ngày cụ thể, vui lòng chọn một ngày trong mẫu đăng ký)

 

Sẽ có thông dịch viên tiếng Việt

 

Ghi Danh Tham Dự: (Có hai ngày cụ thể, vui lòng chọn một ngày trong mẫu đăng ký)

Ngày 13 tháng 7 năm 2024: https://bit.ly/3x9RNmo - Hạn chót ghi danh: ngày 8 tháng 7

Ngày 10 tháng 8 năm 2024: https://bit.ly/3Veutfs - Hạn chót ghi danh: ngày 5 tháng 8


Những Gì Quý Vị Sẽ Học:
·        Cách sử dụng các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay, v.v.
·        Chỉ nam internet
·        Sự an toàn sử dụng Email & Internet
·        Cài đặt và sử dụng các ứng dụng


Thông Tin Bổ Sung:

·        Tham dự miễn phí

·        Mang theo các thiết bị cá nhân của quý vị để được hỗ trợ một kèm một
·        Miễn phí để tham gia nhưng người tham gia phải ghi danh.
·        Bữa ăn trưa miễn phí sẽ được cung cấp.


Vui lòng gửi email đến info@trucviet.org nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.

 

 

Join Truc Viet for a free introductory Digital Literacy Workshop designed to provide basic education in digital literacy and equip adults with the tools and skills needed to become more comfortable with technology. 

 

Where:

Asian American Resource Center - 8401 Cameron Rd, Austin, TX 78754

 

Date & Time:  

July 13th, 2024 or August 10th, 2024, 10:30 AM - 1:30 PM

(There are two available dates)

 

Vietnamese interpretation available. 

 

RSVP: (There are two available dates, please pick one.)

July 13th: https://bit.ly/3x9RNmo - RSVP Deadline July 8th

August 10th: https://bit.ly/3Veutfs - RSVP Deadline August 5th

 

What You Will Learn:

  • How to use personal devices like smartphones, tablets, laptops, etc. 

  • Navigating the internet

  • Email & Internet safety

  • Installing and using applications 

 

Additional Information:

  • Free to attend

  • Bring your own personal devices for one-on-one help

  • Free for all participants but participants must register 

  • Free lunch will be provided 

 

Please e-mail info@trucviet.org for any questions. 

 
Print | Sitemap
© 2023 Truc Viet - Truc Viet is a 501(c)(3) non-profit organization. Gifts are deductible to the full extent allowable under IRS regulations.