VSL Programs

Kids Summer 2018 VSL Program

Register today!

 

https://goo.gl/o1FRTG

Deadline 5/27.

 

Looking for a fun summer program for your kids?

Truc Viet is excited to introduce the Vietnamese as a Second Language (VSL)

Kids Summer 2018 Program - fun and educational!

 

Trip Dates: Sundays 6/10, 6/24, 7/15, 7/29, 8/5, 8/19

 

Trúc Việt xin giới thiệu Chương Trình Việt Ngữ Thiếu Nhi Hè 2018 - Hè Vui, Hè Học Hỏi!

 

Ngày họp mặt: Chủ Nhật 10/6, 24/6, 15/7, 29/7, 5/8, 19/8

 

Space is limited. Please register early - Số học sinh có giới hạn, xin vui lòng ghi danh sớm!

 

https://goo.gl/o1FRTG

 

We also look for volunteers. Volunteer sign up here (Thiện nguyện viên ghi danh):

 

https://goo.gl/YQ15xx

 

 

 

 

 


Vietnamese as a Second Language

Đàm Thoại Việt Ngữ

A Program by Truc Viet Organization

Overview 

Basic conversational and grammar lessons for every day usage at home or around town. The focus will be on speaking and listening. Reading and writing will also be covered.

 • Fall, Spring, and Summer sessions.
 • Saturdays 9:30am-11:30am at Asian American Resource Center, 8401 Cameron Rd, Austin.
 • Classes are taught by native speakers of Vietnamese, designed for ages 18 and above.
 • Tuition ($80) includes a book and accompanying CD in addition to handouts.

Level 1 (Introductory)

For beginners with no prior exposure or with minimal knowledge of the language.

Level 2 (Elementary)

For those who have completed Level 1 course or who can read and write basic Vietnamese passages, including the complete alphabet with tones and diacritics. 

To Register

Subscribe to our Newsletter to receive notification when registration is open for the next session: 

For More Information 

VSL Beneficiaries

 • Young adults communicating with parents, grandparents, and relatives.
 • Community members communicating with Vietnamese-speaking spouses or friends.
 • Community members interested in Vietnamese language and culture.
 • Businesses and government agencies communicating with local Vietnamese American community.
 • Vietnamese Americans maintaining language, customs, and traditions.

 

 

Đàm Thoại Việt Ngữ

Vietnamese as a Second Language

Một Chương Trình do tổ chức Trúc Việt điều hành

Tổng Quan 

Những bài học đàm thoại và văn phạm căn bản để dùng trong nhà hoặc ngoài phố. Chú trọng cách nói và nghe. Học viên cũng được dạy sơ qua về kỹ năng đọc và viết.  

 • Các khoá Mùa Xuân, Mùa Thu, và Mùa Hè.
 • Tại Asian American Resource Center, 8401 Cameron Rd, Austin.
 • Lớp học được dạy bởi người Việt bản xứ, thích hợp cho học viên 18 tuổi trở lên. 
 • Học phí ($80) bao gồm tài liệu học tập, sách giáo khoa và CD.

Lớp 1 (Vỡ Lòng)

Cho học viên chưa từng biết hoặc biết rất ít tiếng Việt.

Lớp 2 (Căn Bản)

Cho học viên đã học xong Lớp 1 hoặc đã biết đọc và viết những câu tiếng Việt căn bản, và thông hiểu bản mẫu tự cũng như đánh vần và phát âm được các dấu.

To Register

Hãy ghi danh nhận Bản Tin của Trúc Việt để nhận được thông báo khi có thể ghi danh học khoá kế tiếp:

Chi Tiết Liên Lạc 

Đối Tượng Phục Vụ của VSL

 • Thanh thiếu niên đàm thoại với cha mẹ, ông bà, và bà con.
 • Thành viên cộng đồng giao tiếp với người hôn phối hoặc bạn bè nói tiếng Việt.
 • Thành viên cộng đồng muốn tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam.
 • Cơ sở kinh doanh và cơ quan chính quyền giao tiếp với cộng đồng Mỹ gốc Việt địa phương.
 • Người Mỹ gốc Việt bảo tồn ngôn ngữ, phong tục và tập quán.

 

 

 

 

Print Print | Sitemap
© Truc Viet