ESL Program - Summer 2018

Đàm Thoại Anh Ngữ

English as a Second Language

Chương trình miễn phí cho cộng đồng Việt Nam

Giới Thiệu

Để đáp ứng nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hằng ngày của người Việt tại Austin và vùng phụ cận trong việc giao tiếp với người Mỹ cũng như người của các sắc tộc khác, với sự hỗ trợ tài chánh của Cộng Đồng Việt Nam tại Austin (VACAT),  tổ chức Trúc Việt trân trọng giới thiệu với quý vị một chương trình dạy Anh ngữ thực dụng.

·    Rèn luyện kỹ năng Nghe và Nói qua các tình huống giao tiếp thực tế, thông dụng trong đời sống và công việc.

·    Bài học mang tính ứng dụng cao, giúp gây dựng vốn ngữ vựng và văn phạm, luyện tập đặt câu, phát âm và ngữ điệu.

·    Giáo viên hướng dẫn có thể nói tiếng Việt.

·    Lớp học miễn phí đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam.

Chương Trình Lớp 2 Trung Cấp

·    Dành cho những người đã học xong Lớp 1 ESL hoặc đã biết chút ít Anh ngữ.

·    Mỗi tuần vào Thứ Bảy từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều.

·    Địa điểm: Vincentian Family Center, 901 W. Braker Ln, Austin, TX 78745.

Ghi Danh

Có 3 cách ghi danh nhập học sau đây:

  1. Gọi điện thoại cho cô Hương (Michelle) Lê (512) 508-9088
  2. Gởi điện thư (email) tới cô Dorothy Havien, dorothyhavien@gmail.com và cho cô ấy biết Tên, Họ và số điện thoại của bạn.
  3. Đến tận nơi để ghi danh nhập học trong ngày khai giảng 12 tháng 5, 2018.

Chi Tiết Xin liên lạc

·    Điện thoại: Michelle Hương Lê, (512) 508-9088.

·    Điện thư: Dorothy Havien, dorothyhavien@gmail.com.

 

English as a Second Language

Đàm Thoại Anh Ngữ

A free program for the Vietnamese community

Introduction

To respond to the needs in the every day life of the Vietnamese people in the Greater Austin area and to communicate with fellow Americans as well as people from other ethnicities, with the financial support of the Vietnamese American Community of Austin Texas (VACAT), the Truc Viet Organization is proud to bring you a practical English language program.

·    Practice Listening and Speaking skills with practical, popular conversations in life and at work.

·    Lessons are highly practical; students learn vocabulary and grammar, practice forming sentences, pronouncing words and tones.

·    The teachers can speak Vietnamese.

·    Classes are free for the Vietnamese community.

Level 2 (Intermediate)

·    For students who have completed Level 1 ESL or with minimal knowledge of the language.

·    Saturdays 1pm-3pm at Vincentian Family Center, 901 W. Braker Ln, Austin, TX 78745.

·    Class schedule: May 12, 2018 to August 4, 2018.

To Register

There are three ways to register:

  1. Call Hương (Michelle) Lê (512) 508-9088
  2. Email your first, last name, and phone number to Dorothy Havien, dorothyhavien@gmail.com.
  3. Attend the first day of class on May 12, 2018.
For More Information

·    Phone: Michelle Hương Lê, (512) 508-9088.

·    Email: Dorothy Havien, dorothyhavien@gmail.com.

Print Print | Sitemap
© Truc Viet