ESL

English as a Second Language

Đàm Thoại Anh Ngữ (ESL)

A free program for the Vietnamese community

 

Giới Thiệu

Những bài học đàm thoại và căn bản tiếng Anh cần thiết cho việc giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày. Lớp học thích hợp cho học viên 16 tuổi trở lên, chưa biết hoặc biết rất ít tiếng Anh.

 • Rèn luyện kỹ năng nghe và nói qua các tình huống giao tiếp thực tế, thông dụng trong đời sống và công việc.
 • Bài học mang tính ứng dụng cao, giúp gây dựng vốn ngữ vựng và văn phạm, luyện tập đặt câu, phát âm và ngữ điệu.
 • Giáo viên hướng dẫn có thể nói tiếng Việt.

Niên Khoá 2019-2020

 • Ngày 7 Tháng 9, 2019 đến ngày 25 Tháng 4, 2020.
 • Mỗi tuần vào Thứ Bảy 10:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa.
 • Tại Trung Tâm Nguồn Lực Người Mỹ Gốc Á (Asian American Resource Center), 8401 Cameron Rd, Austin, Texas.
 • Học phí: miễn phí đặt biệt cho cộng đồng Việt Nam.

Ghi Danh

 • Ghi danh trực tuyến tại: https://tinyurl.com/y5zx4ad7
 • Hoặc gọi điện thoại cho cô Quách Mỹ: 972-400-5705.
 • Số học viên giới hạn – Xin vui lòng ghi danh sớm để giữ chỗ.
 • Hạn chót ghi danh: 31 Tháng 8, 2019.

Chi Tiết Xin liên lạc

 

Chương Trình được thực hiện bởi tình nguyện viên,

với sự hỗ trợ tài chánh của  VACAT (www.vacat.org), Aetna (www.aetna.com), và WellCare (www.wellcare.com/Texas)

 

 

 

English as a Second Language

Đàm Thoại Anh Ngữ

A Free Program by Truc Viet Organization

Introduction

Basic practical English conversational and grammar lessons. The class is designed for beginners, ages 16 and above, with no exposure or with minimal knowledge of the language.

 • Practice listening and speaking skills with practical, popular conversations in life and at work.
 • Lessons are highly practical; students learn vocabulary and grammar, practice forming sentences, pronouncing words and tones.
 • The teachers can speak Vietnamese.

2019-2020 Session

 • September 7, 2019 to April 25, 2020.
 • Saturdays 10:00am - 12:00pm.
 • At Asian American Resource Center (AARC), 8401 Cameron Rd., Austin, Texas.
 • Tuition: free.

To Register

 • Register online at: https://tinyurl.com/y5zx4ad7
 • Or call My Quach at 972-400-5705.
 • Space is limited. So please register early.
 • Registration deadline: August 31, 2019.

For More Information

 

The program is run by volunteers,

with financial support from VACAT (www.vacat.org), Aetna (www.aetna.com), and WellCare (www.wellcare.com/Texas)

 

Print Print | Sitemap
© Truc Viet