ESL

Đàm Thoại Anh Ngữ

English as a Second Language (ESL)

Một chương trình miễn phí cho cộng đồng Việt Nam

Giới Thiệu

Để đáp ứng nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hằng ngày của người Việt tại Austin và vùng phụ cận trong việc giao tiếp với người Mỹ cũng như người của các sắc tộc khác, với sự hỗ trợ tài chánh một phần của Cộng Đồng Việt Nam tại Austin (VACAT),  tổ chức Trúc Việt trân trọng giới thiệu với quý vị một chương trình dạy Anh ngữ thực dụng.

 • Rèn luyện kỹ năng Nghe và Nói qua các tình huống giao tiếp thực tế, thông dụng trong đời sống và công việc.
 • Bài học mang tính ứng dụng cao, giúp gây dựng vốn ngữ vựng và văn phạm, luyện tập đặt câu, phát âm và ngữ điệu.
 • Giáo viên hướng dẫn có thể nói tiếng Việt.
 • Lớp học miễn phí đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam.

Chương Trình Lớp Căn Bản

 • Dành cho những người chưa biết hoặc biết một chút ít Anh ngữ.
 • Mỗi tuần vào sáng Thứ Bảy từ 9g30 đến 11g30.
 • Địa điểm: Asian American Resource Center, 8401 Cameron Rd, Austin, TX 78754.

Ghi Danh

Chi Tiết Xin liên lạc

 

English as a Second Language

Đàm Thoại Anh Ngữ (ESL)

A free program for the Vietnamese community

 

Introduction

To respond to the needs in the every day life of the Vietnamese people in the Greater Austin area and to communicate with fellow Americans as well as people from other ethnicities, with the financial support in part by the Vietnamese American Community of Austin Texas (VACAT), the Truc Viet Organization is proud to bring you a practical English language program.

 

 • Practice Listening and Speaking skills with practical, popular conversations in life and at work.
 • Lessons are highly practical; students learn vocabulary and grammar, practice forming sentences, pronouncing words and tones.
 • The teachers can speak Vietnamese.
 • Classes are free for the Vietnamese community.

Introductory Level

 • For beginners with no prior exposure or with minimal knowledge of the language.
 • Saturdays from 9:30am to 11:30am, at Asian American Resource Center, 8401 Cameron Rd, Austin, TX 78754.

To Register

 • Academic year 2019-2020 starts in the Fall.
 • Registration will be open soon. Please sign up for our electronic newsletter to receive a notification when registration is open.
 • Space is limited. So please register early.

For More Information

 

 

Print Print | Sitemap
© Truc Viet