ESL

English as a Second Language

Đàm Thoại Anh Ngữ (ESL)

A free program for the Vietnamese community

 

Giới Thiệu

Những bài học đàm thoại và căn bản tiếng Anh cần thiết cho việc giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày. Lớp học thích hợp cho học viên 16 tuổi trở lên, chưa biết hoặc biết rất ít tiếng Anh.

 • Rèn luyện kỹ năng nghe và nói qua các tình huống giao tiếp thực tế, thông dụng trong đời sống và công việc.
 • Bài học mang tính ứng dụng cao, giúp gây dựng vốn ngữ vựng và văn phạm, luyện tập đặt câu, phát âm và ngữ điệu.
 • Giáo viên hướng dẫn có thể nói tiếng Việt.

Niên Khoá 2020-2021

 • Học Kỳ Mùa Thu: 5 tháng 9, 2020 đến 21 tháng 11, 2020.
 • Học Kỳ Mùa Xuân: 23 tháng 1, 2021 đến 1 tháng 5, 2021.
 • Mỗi tuần vào Thứ Bảy 10:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa.
 • Trực tuyến qua Zoom
 • Học phí: Miễn phí đặt biệt cho cộng đồng Việt Nam.

 

Ghi Danh

Chúng tôi xin thông báo với quý vị rằng số người ghi danh cho lớp Anh Ngữ Căn Bản Trực Tuyến đã vượt quá giới hạn số học sinh. Xin vui lòng điền vào đơn theo đường nối dưới đây để được cộng vào danh sách chờ đợi. Nếu có huỷ bỏ, chúng tôi sẽ lần lượt thông báo cho quý vị có tên đầu tiên trong danh sách chờ đợi. Hãy bấm vào đường nối dưới đây:

Chi Tiết Xin liên lạc

 • Điện thưinfo@trucviet.org
 • Điện thoại: Lê Quỳnh Trang
: 512-515-8666

 

Chương Trình được thực hiện bởi tình nguyện viên,

với sự hỗ trợ tài chánh của Aetna (www.aetna.com) và WellCare (www.wellcare.com/Texas)

 

 

 

English as a Second Language

Đàm Thoại Anh Ngữ

A Free Program by Truc Viet Organization

Introduction

Basic and practical English, with an emphasis on conversational skills and grammar. The class is designed for beginners, ages 16 and above, with little to no knowledge of the language.

 • Practice listening and speaking skills with practical, popular conversations in life and at work.
 • Practice listening and speaking skills with practical, popular conversations in life and at work.
 • The teachers can speak Vietnamese.

2020-2021 Session

 • Fall Session Dates: September 5, 2020 to November 21, 2020.

 • Spring Session Dates: January 23, 2021 to May 1, 2021.

 • Saturdays 10:00am - 12:00pm.

 • All Online Via Zoom

 • Tuition: Free

To Register

We would like to inform you that registration for the Basic Online English Class has exceeded capacity. Please fill out the form via the link below to be added to the wait list. If there are cancellations, we will in turn notify the people on the top of the wait list. Please click on the link below:

For More Information

 

The program is run by volunteers,

with financial support from Aetna (www.aetna.com) and WellCare (www.wellcare.com/Texas)

 

Print Print | Sitemap
© Truc Viet