Lớp Đàm Thoại Anh Ngữ

 

Trúc Việt tự hào thông báo về việc khai giảng lớp Đàm Thoại Anh Ngữ như Ngôn Ngữ Thứ Hai (Conversational ESL). Lớp học này được hình thành nhằm mục tiêu phục vụ người Việt làm việc trong các ngành dịch vụ mà không thể tham gia các lớp học thường lệ vào Thứ Bảy của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường mà họ có thể trau dồi kỹ năng đàm thoại tiếng Anh của mình khi nói chuyện với khách hàng của họ.

Để ghi danh cho khóa học này, học viên phải có kiến thức nền tảng tiếng Anh. Đối với khóa học này, những học viên chưa từng học qua lớp học của chúng tôi sẽ được ưu tiên.

Xin lưu ý rằng lớp này học hai lần một tuần.

Ngày Học: từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022
Giờ Học: Thứ Tư và Thứ Sáu 7:30 - 9:30 tối
Địa Điểm: Sun Academy, Chinatown Center, 10901 N Lamar Blvd, Austin, TX 78753

 

  • Khoá học đã bế giảng.
  • Xin nhấn vào đây để ghi danh nhận bản tin điện tử của chúng tôi để nhân được thông báo khi có khoá học hoặc chuương trình mới trong tương lai.

 

 

Print | Sitemap
© 2023 Truc Viet - Truc Viet is a 501(c)(3) non-profit organization. Gifts are deductible to the full extent allowable under IRS regulations.